Walka

Z Taern Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Walka w Dumie Taernu jest połączeniem rozgrywki zręcznościowej (trzeba szybko wybrać spośród umiejętności te, które chcemy wykorzystać i przydzielić im Punkty Akcji) z rozgrywką taktyczną. Obserwując pole walki, planując i przewidując ruchy przeciwnika, tak konfigurujemy działania naszej postaci, aby zwycięsko wyjść z potyczki.

Walka1.jpeg

Walka podzielona jest na rundy. Na początku każdej rundy mamy 10 sekund na ustawienie obrony oraz ataków jakie chcemy wykonać. Wszelkie akcje w grze kosztują nas określoną liczbę punktów akcji (będziemy je określać jako PA). Bazowo mamy ich 12 i odnawiają się w każdej turze. Poniżej prezentujemy jak przetrwać pierwszą walkę.

Krok I - Ustawienie Obrony

Obrona odpowiada za szansę na odparcie lub uniknięcie ataków przeciwnika. W grze wyróżniamy 3 główne rodzaje ataków:

 • fizyczne
 • dystansowe
 • uroki (ataki psychiczne)

Dla każdego z tych ataków mamy oddzielną obronę. Na początku gry najważniejsze są dwie pierwsze: fizyczna i dystansowa.

Walka2.jpeg

Obronę ustawiamy klikając w paski obron znajdujące się nad panelem walki (doskonale widoczne na powyższym screenie). Na obronę możemy poświęcić od 0 PA do 5 PA. Gdy ustawimy 0 PA jesteśmy całkowicie otwarci na ataki przeciwnika na tą strefę. Każdy przeznaczony PA podwyższa skuteczność naszej obrony o 20%. Poniżej screen z ustawioną obroną:

Walka3.jpeg

Założyliśmy, że przeciwnik może najbardziej zagrozić nam w walce wręcz, więc przeznaczyliśmy na nią 3 PA oraz, na wszelki wypadek, ustawiliśmy 2 PA dla obrony dystansowej. Obronę psychiczną przed urokami ustawiliśmy na 0 PA, ponieważ nie przewidujemy, że przeciwnik może zaatakować w ten sposób. Ogólnie wydaliśmy 5 z 12 PA, zostawiając sobie 7 PA na ataki.

Krok II - Przygotowanie Ataku

Ataki reprezentowane są przez panele ataku tzw Kółka. Jest ich 5 i każde reprezentuje jeden atak.

Walka4.jpeg

Aby ustawić atak klikamy w puste pole na środku Kółka. Po kliknięciu otwiera się okno związane z umiejętnościami. Znajdują się tam dwie zakładki. Rzymskie I oznacza umiejętności podstawowe, natomiast zakładka oznaczona rzymską II zawiera umiejętności klasowe, indywidualne dla konkretnej profesji.

Walka5.jpeg

Należy teraz kliknąć na umiejętność, której chcemy użyć. Spowoduje to przypisanie jej do wcześniej wybranego Kółka i zamknięcie okna umiejętności. W środku Kółka pojawi się ikona reprezentująca wybraną umiejętność. Teraz należy przydzielić jej PA, klikając na puste miejsce otaczające ikonkę wybranej umiejętności. Działa to na tej samej zasadzie, co obrona: każdy PA przeznaczony na umiejętność zwiększa szanse jej powodzenia o 20%. Aby atak był aktywny, trzeba przydzielić do niego min. 1 PA. Poniżej obrazek prezentujący poprawnie wybraną umiejętność "Zwykły Atak" z przeznaczonymi 4 PA:

Walka6.jpeg

Powyższe czynności przeprowadzamy dla kolejnych umiejętności, których chcemy użyć, pamiętając, że każde Kółko reprezentuje oddzielny atak. Poniżej panel z wypełnionymi atakami oraz obroną:

Walka7.jpeg

W grze dostępne są również gotowe taktyki, które możemy ustawić przed walką, a w ich trakcie je wybrać kombinacją klawiszy lub najeżdżając na interesujący nas numer kursorem.

Wygląd taktyk w walce
Wygląd taktyki w panelu Umiejętności

Krok III - Wybranie celu

Po ustawieniu obrony i ataków gracz klikając na postacie na planszy wybiera sobie cele swoich działań. Kursor zielony oznacza sojusznika, natomiast czerwony przeciwnika. Wszystkie umiejętności pozytywne będą kierowane na wybraną postać z naszej drużyny, natomiast negatywne na wybraną postać z drużyny przeciwnej. Domyślnie na początku walki wybrana jest postać gracza oraz pierwsza postać z drużyny przeciwnej.

Walka8.jpeg

Krok IV - Rozstrzygnięcie rundy

Gdy czas dobiegnie do końca rozstrzygana jest runda. Możemy przyspieszyć start animacji poprzez kliknięcie zegara odliczającego czas w prawym górnym rogu obszaru gry. Animacje walki zaczną się w momencie, gdy wszyscy członkowie drużyny (lub obu drużyn w przypadku walki pomiędzy graczami) klikną zegar lub gdy upłynie czas. W tym etapie nie mamy już nic do roboty poza obserwacją jak sprawdziła się nasza strategia. Po zakończeniu animacji następuję kolejna runda. Ustawienia obrony i ataków pozostają takie same, możemy je zmodyfikować lub też dodać kolejne ataki.

Zmiana ekwipunku

W czasie walki istnieje również możliwość zmiany broni, jednak tylko na te, które wcześniej znalazły się w ekwipunku podręcznym. Przed walką gracz wybiera tę broń, którą chce mieć do dyspozycji w czasie walki, umieszczając je w odpowiednich slotach w oknie ekwipunku. W czasie walki przeciąga je tylko ze slotów ekw. podręcznego do slotu aktualnej broni.

Walka9.jpeg

Rodzaje ataków

Atak fizyczny

Atak wymagający podejścia do przeciwnika. Są to wszelkiego rodzaju uderzenia wręcz, przy użyciu broni. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Zręczność
 • obrona: Zręczność

Magiczny atak fizyczny Atak postaci magicznych wymagające podejścia do przeciwnika np. podpalenie, uderzenie. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Wiedza
 • obrona: Zręczność

Fizyczny atak dystansowy

Ataki dystansowe z wykorzystaniem bronii konwencjonalnej tzn. kamienie, głazy, łuki, noże do rzucania. Wsród tej grupy występują również ataki grupowe, które działają na całą przeciwna drużynę. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Zręczność
 • obrona: Zręczność, Wiedza

Magiczny atak dystansowy

Ataki dystansowe wywoływane przez czary np. kula ognia, magiczna iskra, meteoryt. Wśród tej grupy występują również ataki grupowe, które działają na całą przeciwna drużynę. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Wiedza
 • obrona: Zręczność, Wiedza

Urok negatywny

Atak psychiczny. Do tej grupy należą wszelkiego rodzaju okrzyki,wywoływanie zakażenia, magia voodoo. Wsród tej grupy występują również uroki grupowe, które działają na całą przeciwna drużynę. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Wiedza
 • obrona: Wiedza

Urok pozytywny

Są to uroki, które pozytywnie oddziałują na twoją postać np. leczenie, aury, magiczne tarcze. Wśród tej grupy występują również uroki grupowe, które działają na całą naszą drużynę. Wpływ parametrów:

 • trafienie: Wiedza
 • obrona: nie dotyczy

Dokładny opis każdej umiejętności znajduje się w oknie umiejętności w grze.

Kolejność akcji w walce

 • Zmiana broni
 • Efekty czarów z poprzedniej rundy
 • Odwrócenie (specjalny urok negatywny, który rzucany jest poza kolejnością)
 • Uroki pozytywne grupowe
 • Uroki pozytywne
 • Uroki negatywne grupowe
 • Uroki negatywne
 • Grupowe ataki dystansowe
 • Grupowe ataki fizyczne
 • Ataki dystansowe
 • Ataki fizyczne
 • Przechodzące ataki fizyczne
 • Przechodzące dystansowe
 • Przechodzące uroki negatywne
 • Ucieczki

Od czego zależy powodzenie ataku?

Powodzenie ataku zależy od atakującego oraz od obrońcy. Atakujący:

Wzór: (40 + stats + poziom) * PA * (modAtak) * modU

 • PA - ilości przeznaczonych PA na atak przez atakującego. Każdy przeznaczony PA podnosi dokładnośc ataku o 20%.
 • stats - Zręczność w przypadku ataków fizycznych i dystansowych, Wiedza w przypadku uroków i magicznych ataków dystansowych
 • modU - modyfikator od umiejętności
 • modAtak - efekty obniżające lub zwiększające parametry
 • poziom - aktualny poziom postaci

Obrońca:

Wzór: (40 + stats + poziom) * PA * (modObrona)

 • PA - ilości przeznaczonych PA na odpowiedni rodzaj obrony. Każdy przeznaczony PA podonsi obronę o 20%.
 • stats - Zręczność w przypadku ataków fizycznych, dystansowych oraz magicznych ataków dystansowych, Wiedza w przypadku uroków
 • modObrona - efekty obniżające lub zwiększające parametry
 • poziom - aktualny poziom postaci

Następnie wartości są porównywane i im większy procent osiągnie atakujący, tym większą szansę ma na trafienie.

Kluczową rolę ma tutaj ilość przeznaczonych PA. Jeżeli atakujący przeznaczy na atak 1 PA a obrońa 5 PA to aby zniwelować tą rożnicę musiałby mieć ponad 5 razy większą zręczność lub wiedzę.

Czy PA wpływają na ilość zadawanych obrażeń?

Nie, nie wpływają. Na ilość obrażeń wpływ mają tylko parametry postaci oraz użyta w ataku umiejętność. Dlatego najbardziej opłaca się wykonać wiele ataków, które przebiją się przez obronę przy minimalnej ilości PA zużytych na te ataki.


Powrót do strony głównej